Symbiosis Finance ra mắt tính năng LP Farming

Sự kiện Symbiosis Finance ra mắt tính năng LP Farming trên block #13771000 sẽ được diễn ra trong ngày hôm nay . Với APY lên đến 1,000,000 % . Mang lại lợi nhuận vô cùng lớn cho các nhà đầu tư.

Trước mắt Symbiosis Finance sẽ cho phép Stake cặp : SIS – ETH.

Hướng dẫn LP Farming trên website của Symbiosis Finance

Bước 1 : Mua token SIS trên các sàn giao dịch hiện hữu, và chuyển chúng đến sàn Uniswap

Bước 2 : Tạo LP với các Pool dưới cặp SIS/ETH .

Bước 3 : Sau khi bạn nhận được univ2 LP . Quay trở lại website Symbiosis Finance và tiến hành Stake.

Stake ngay tại đây : https://rewards.symbiosis.finance/stake