Số lượng địa chỉ Bitcoin mới tăng đột biến trong bối cảnh FOMO ngày càng tăng

Theo dữ liệu của Glassnode, khi Bitcoin (BTC) đạt mức cao nhất trong ba năm vào ngày 18 tháng 11, nhiều người trên khắp thế giới đã bắt đầu chuyển sang sử dụng tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Glassnode, một nhà cung cấp dữ liệu phân tích tiền điện tử đã ghi nhận sự tăng vọt về số lượng địa chỉ Bitcoin mới vào ngày 18 tháng 11.

Theo Glassnode, số lượng địa chỉ BTC mới được đăng ký mỗi giờ đạt gần 25.000 địa chỉ lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2018 – tháng sau mức cao nhất mọi thời đại của Bitcoin là 20.000 đô la.

Số lượng địa chỉ mới trong khoảng thời gian 24 giờ đạt mức cao nhất mọi thời đại là vào ngày 21 Tháng 12 năm 2017, với hơn 600.000 địa chỉ được đăng ký.

Sự gia tăng đột biến về các địa chỉ BTC mới cho thấy rằng mọi người trên khắp thế giới đang ngày càng chuyển sang Bitcoin trong bối cảnh một đợt tăng giá lớn. Bitcoin đã tăng gần 400% trong năm nay, tăng từ dưới 4.000 đô la vào tháng 1 năm 2020 lên hơn 18.000 đô la vào ngày 18 tháng 11.

Giá ngày càng tăng đã gây ra FOMO, thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử với tốc độ cao nhất trong ba năm qua. Tuy nhiên, mức độ chấp nhận hiện tại vẫn còn thấp. Theo Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance, tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử hiện tại chiếm 0,1%, có nghĩa là chỉ có một người trong số 1.000 người sở hữu tiền điện tử cho đến nay.