[ Review IEO ] – Thông tin chi tiết IEO Brave Sound (BRST) được bán trên Coineal Launchpad

Giới thiệu dự án Brave Sound

Nền tảng âm thanh Brave của Sound Blockchain Technology (SBT) được thành lập bởi nhà sản xuất giải trí Brave Brother (Kang Dong chul). Là một người kỳ cựu trong ngành giải trí, Brave Brother hiểu được những thách thức liên tục (quyền và minh bạch bản quyền) phải đối mặt và nhận ra rằng bằng cách tạo ra công nghệ cơ sở blockchain, thiết kế hợp đồng thông minh và ứng dụng token hóa kỹ thuật số, anh ta sẽ có thể giải quyết các vấn đề của ngành giải trí. Ngoài việc thành lập Brave Sound Token (BRST), chúng tôi sẽ có thể cho phép các hệ sinh thái khả năng khuyến khích và thưởng cho tất cả những người tạo và giám tuyển sử dụng nền tảng.

Nền tảng Brave Sound đang cố gắng tạo cơ sở dữ liệu giải trí quốc tế đầu tiên cho ngành công nghiệp giải trí sử dụng blockchain để quản lý quyền giải trí và tính minh bạch của quyền tác giả . Với tầm nhìn tận dụng sức mạnh và hiệu quả của Blockchain, phân cấp và bất biến, BRST sẽ cách mạng hóa cách thức phân phối và cung cấp nội dung giải trí.

Các vấn đề còn tồn đọng hiện nay

Có hàng tỷ (US $) tiền bản quyền không bị kiểm soát trên toàn cầu vì ngành công nghiệp giải trí thiếu minh bạch. Mọi người ăn cắp từ những người sáng tạo và không có cơ sở dữ liệu trung tâm về quyền sở hữu của người tạo tạo ra các vấn đề thanh toán.

Ngoài ra, tất cả những người sáng tạo và giám tuyển giúp xây dựng mạng xã hội và các nền tảng khác bằng cách thực hiện các tác vụ bao gồm tạo nội dung, chia sẻ dữ liệu và người đóng góp không được đền bù hoặc khen thưởng cho những đóng góp của họ cho sự phát triển của mạng.

Chúng tôi tin rằng xã hội đã tạo ra sự độc quyền truyền thông xã hội. Chúng tôi tự do cung cấp thông tin của mình và chia sẻ nội dung từ các nền tảng này để có quyền truy cập. Các nền tảng này được hưởng lợi từ các hiệu ứng mạng được tạo ra từ các hành động của chúng tôi đồng thời bán dữ liệu của chúng tôi lại cho chúng tôi. Chúng tôi tin rằng có một cách tốt hơn, phi tập trung hơn để trao lại quyền lực cho những người sáng tạo và giám tuyển.

Giải pháp và sự ưu việt của Brave Sound

Công nghệ cơ bản đằng sau Brave Sound là tạo ra một cơ sở dữ liệu về quyền của người sáng tạo từ nội dung gốc được tạo trên nền tảng Brave Sound đi đầu trong việc xác định lại ngành công nghiệp giải trí. Khi đã có cơ sở dữ liệu của người tạo quốc tế, thì việc trả tiền cho chủ bản quyền sẽ trở thành một quy trình minh bạch, có thể được tự động hóa chủ yếu thông qua thiết kế hợp đồng thông minh sử dụng giao thức chuỗi khối Ethereum.

  • Là phương tiện trao đổi hàng đầu cho ngành công nghiệp giải trí , tạo điều kiện dễ dàng cho  thanh toán và bồi thường giữa những người sáng tạo và nhà quản lý .
  • Đảm bảo cho các nhà quảng cáo về đối tượng thực tế và tính chính xác của dữ liệu được cung cấp .
  • Cho phép và xây dựng cộng đồng TỐT NHẤT thông qua các ứng dụng Token trên blockchain .
  • Một ứng dụng phi tập trung cho nội dung của người sáng tạo và phần thưởng cho sự tham gia của người quản lý .
  • BRST sẽ tạo điều kiện cho việc phát triển doanh thu bao gồm bán và cho thuê nội dung từ người sáng tạo, thanh toán cho người tạo, phần thưởng cho người quản lý, tiền thưởng của người quản lý, v.v.

Nền tảng Brave Sound có khả năng phá vỡ các rào cản về văn hóa và kinh tế để bất kỳ ai có điện thoại bất kể họ sống ở đâu hoặc có bao nhiêu tiền họ có thể đánh thức sự sáng tạo bên trong họ .

Chi tiết về IEO của MarketC trên Coineal Launchpad

Đợt bán Token BRST (Brave Sound Token) sẽ diễn ra trên Coineal Launchpad với hai phiên độc lập  bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 2019 ( 8:00 UTC ).
Sau khi kết thúc bán trước, BRST sẽ được liệt kê trên Coineal

– Coin  : BRST
– Type IEO on 
– Nền tảng:ETH
– IEO launchpad :Coineal Lauchpad
– Quốc gia :Singapore
 
Phiên thứ nhất
– Thời gian bắt đầu IEO : 28.06.2019 08:00 ( UTC )

– Thời gian kết thúc IEO : 30.06.2019 08:00 ( UTC )
– Giá IEO :1 BRST = 0.015 USDT
– Chấp nhận đóng góp  USDT
– Minimum invest: 7.5 USDT
– HardCap: 32,000,000 BRST
 
Phiên thứ hai
– Thời gian bắt đầu IEO : 02.07.2019 08:00 ( UTC )

– Thời gian kết thúc IEO : 04.07.2019 08:00 ( UTC )
– Giá IEO :1 BRST = 0.017 USDT
– Chấp nhận đóng góp  USDT
– Minimum invest: 7.5 USDT
– HardCap: 17,000,000 BRST
 

Video giới thiệu dự án

Thông tin tham khảo dự án