Review IEO Newton Project (NEW) – Thông tin dự án IEO NEW trên Huobi Prime

Newton Project (NEW) là gì?

Newton Project là một dự án phát triển cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế cộng đồng, thông qua cung cấp các dịch vụ quản trị, hợp tác và khuyến mãi có lợi cho người đóng góp.

Newton Project sở hữu kiến trúc công nghệ full-stack, bao gồm public Blockchain cơ bản New Chain (mainnet ra mắt vào ngày 18/12/2018, với cấu trúc Main chain + sub chain và cơ chế đồng thuận POA, TPS trên 5000, đủ khả năng mở rộng cho các doanh nghiệp), dịch vụ lưu trữ phân quyền New Net và IOT mới (bao gồm hơn một chục cảm biến).

Ứng dụng đầu tiên chạy trên Newton là New Mall, chuỗi bán lẻ trực tuyến kết hợp công nghệ Blockchain với thương mại điện tử. Thông qua Newton, các trung gian thương mại sẽ bị loại bỏ dần, người dùng và những người đóng góp khác được hưởng lợi nhiều hơn.

tiendientu.org-newton-project-new-la-gi-chi-tiet-du-an-ieo-new-tren-huobi-prime[1]
Newton Project là một dự án phát triển cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế cộng đồng, thông qua cung cấp các dịch vụ quản trị, hợp tác và khuyến mãi có lợi cho người đóng góp.

Ngoài ngành bán lẻ, Newton cũng cam kết thúc đẩy các ứng dụng thực tế trong nông nghiệp, chuỗi cung ứng (supply chain), tài trợ, thanh toán, phúc lợi công cộng, trò chơi và các lĩnh vực khác.

Ngoài ra, Newton Project hiện đang sở hữu một cộng đồng rộng lớn, trên 89 quốc gia. Newton đã thành lập 32 nhóm thảo luận, với hơn 170.000 người tham gia. Đối với dự án này, cộng đồng là một yếu tố rất quan trọng; là nền tảng cho việc phát triển nền kinh tế cộng đồng Newton.

Token NEW là gì?

NEW là token cơ sở của Newton Project.

Cấu trúc phân bổ NEW Token:

Tổng cung token: 100.000.000.000, bao gồm:

 • Foundation (Quỹ): 15.000.000.000 NEW, chiếm 15%.
 • Đội ngũ phát triển: 10.000.000.000 NEW, chiếm 10%.
 • Token Exchange (2% sẽ được bán trên Houbi Prime): 13.823.661.261,46 NEW, chiếm 13.82%.
 • Token đã burn: 1.176.338.738,54 NEW, chiếm 1.18%.
 • Community Incentive: 60.000.000.000 NEW, chiếm 60%.
tiendientu.org-newton-project-new-la-gi-chi-tiet-du-an-ieo-new-tren-huobi-prime[4]
Cấu trúc phân bổ token NEW.

Chi tiết IEO NEW trên Huobi Prime

 • Tên dự án: Newton Project.
 •  Mã token: NEW.
 • Thời gian: Vào lúc 19:00 ngày 16/04/2019.
 • Tổng cung: 100.000.000.000 NEW.
 • Tổng bán IEO: 2.000.000.000 NEW (chiếm 2%).
 • Hình thức: Đến trước phục vụ trước.
tiendientu.org-newton-project-new-la-gi-chi-tiet-du-an-ieo-new-tren-huobi-prime[3]
Sau IEO TOP Network (TOP) trên nền tảng Huobi Prime của Huobi, đội ngũ đã quyết định mở bán thêm một dự án mới. Dự án IEO lần này mang tên Newton Project (NEW).

Phân bổ giao dịch chính trong mỗi vòng “Price Limit”:

 • Vòng 1: 400.000.000 NEW. Giá 1 NEW = 0.001667 USD.
 • Vòng 2: 600.000.000 NEW. Giá 1 NEW = 0.002000 USD.
 • Vòng 3: 1.000.000.000 NEW. Giá 1 NEW = 0.002400 USD.

Có ba vòng “Price Limit”, 05 phút đầu tiên của mỗi vòng dành cho giao dịch, sau 5 phút là thời gian để trả coin.

 • Vòng 1: “Price Limit”: 19:00:00 – 19:09:59.
 • Vòng 2: “Price Limit”: 19:10:00 – 19:19:59.
 • Vòng 3: “Price Limit”: 19:20:00 – 19:29:59.

Hai vòng đầu tiên sẽ được thực hiện theo quy tắc đến trước, phục vụ trước, thông qua các market order.

Sau đó, vòng thứ ba sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp với hệ thống.

 • Điều kiện tham gia: Người dùng cần hold trung bình hàng ngày 500 HT, liên tục trong 30 ngày trước khi tham gia IEO (từ 00:00 ngày 17/03 đến 23:59 ngày 15/04).
 • Để tránh biến động giá cực đoan do FOMO, Houbi sẽ hạn chế sử dụng các lệnh thị trường trong vòng 5 phút sau khi giao dịch chính thức mở. Người dùng không thể đặt lệnh với giá cao hơn 05 lần so với giá giao dịch cao nhất, trong thời gian “Prire Limit” ở vòng thứ 3.
 • Giới hạn cá nhân: Hạn mức này tỷ lệ thuận với tỷ lệ nắm giữ HT trung bình hàng ngày, trong khoảng thời gian 30 ngày trước ngày ra mắt.

tiendientu.org-newton-project-new-la-gi-chi-tiet-du-an-ieo-new-tren-huobi-prime

Xem thêm thông tin về IEO tại Huobi tại đây.

Mya