Review Deffect.ai – Nền tảng kinh tế chia sẽ phi tập trung hàng đầu thế giới

Dự án Deffect là gì ?

Deffect system được sáng lập, đầu tư, vận hành & phát triển bởi DEF FOUNDATION là một tổ chức được thành lập dưới hình thức là một tổ chức toàn cầu để quản lý nguồn vốn và tổ chức bộ máy triển khai thực hiện triển khai dự án.Deffect gồm một chuỗi dự án được xây dựng trên phương diện decentralized và tự động hoá và minh bạch trong giao diện người dùng.

Deffect là tổ chức tạo lập thị trường tự động với một số đặc tính chính khiến nó hoạt động như một quy trình giá trị về các nền tảng hệ sinh thái và các danh mục đầu tư có thâm niên và tạo ra hiệu ứng trong bề dày lịch sử của thị trường kinh tế tài chính trên toàn thế giới.

Tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Deffect là gì ?

Deffect, tạo ra các giá trị cơ bản và đơn giản nhưng phù hợp với đại đa số người giao dịch, với khái niệm hiệu ứng phi tập trung trở thành một hiệu ứng về nền tảng phi tập trung đầu tiên với mong muốn chia sẻ kinh tế trên nền tảng Tron Main net trên toàn thế giới.

 • Deffectflexible: (Hiệu ứng linh hoạt trong nền tảng phi tập trung)
  Giao thức Revenue Smart Contract trên nền tảng Blockchain cho phép tuỳ biến và linh hoạt trong việc áp dụng cho các mô hình chia sẻ doanh thu, lợi nhuận khác nhau.

 • Deffectsecured (Tính bảo mật trong nền tảng phi tập trung)
  Giao thức deffectsecured trên nền tảng tron main net cho phép nâng cao tính bảo mật trong từng giao dịch mua bán, trao đổi, đầu tư,p, rút, số hóa tài sản, lưu trữ thông tin, bảo vệ danh tính..diễn ra trên nền tảng của Deffect system.
 • Deffect performance (Hiệu năng của hiệu ứng phi tập trung)
  Deffect system đảm bảo tốc độ giao dịch và hiệu năng cao, đảm bảo tính liên tục và hiệu năng của nhiều hoạt động kinh doanh, hàng triệu giao dịch tài chính trong cùng một thời điểm.
 • Deffective (Hiệu quả của hiệu ứng phi tập trung)
  Việc ứng dụng Deffect phải thực sự mang lại hiệu quả về mặt đầu tư và vận hành cho các ứng dụng kinh doanh, bằng việc cắt bỏ đầu tư hạ tầng và phí giao dịch, giảm thiểu chi phí đầu tư và tối ưu hóa lợi nhuận giao dịch.”
 • Deffect community (Cộng đồng)
  Deffect system là nền tảng của cộng đồng và do cộng đồng quản lý, phát triển, hưởng lợi ích và giá trị.
 • Self development (tự phát triển)
  Deffect system đưa ra nền tảng hạ tằng và các
  nguyên tắc để phát triển, sự phát triển sẽ hoàn toàn do chính các thành viên thông qua hoạt động đóng góp nội dung và tương tác trên hệ thống.

 • Sustainable (Bền vững)
  Deffect system phải đảm bảo việc phát triển bền vững thông qua cơ chế đồng thuận Decentralized Proof of Stake effect (DPOS) và tự tạo doanh thu để duy trì và phát triển hệ sinh thái.
 • Sharing economic (Kinh tế chia sẻ)
  Decentralized sharing economic effects (DSE’s)với mong muốn tạo ra một chuỗi khái niệm về các hiệu ứng chỉ số, giao thức thị trường tiền tệ phi tập trung không lưu giữ, Deffectnomics giới thiệu một con đường chính thức hóa để phân cấp và tự chủ trong giao dịch và tạo ra phần thưởng xứng đáng trong các giao dịch nền tảng kinh tế chia sẻ phi tập trung.

Deffect cung cấp một hệ sinh thái toàn diện và đầy đủ

Deffect tạo ra một hệ thống chia sẻ doanh thu, lợi nhuận, lợi ích thông minh & hoàn toàn tự động (Revenue Smart Contract).

 • DICE : Game đầy đủ chức năng với smartcontract.
 • STAKING : Gia tăng lợi nhuận bằng việc tham gia staking trên hợp đồng thông minh
 • OTC MARKET : Giao dịch với chợ OTC phi tập trung đầu tiên trên thị trường
 • OPTION : Dự án BO đầu tiên trên Tron
 • NETWORK : Phát triển network 100% phi tập trung
 • BOLO : Hiệu ứng tài chính tạo lập thị trường cho vay và tín dụng tự động
 • HUMANITIES : Dự án đầu tiên chia sẻ lợi nhuận cho cộng đồng từ thiện
 • SWAP : Giao dịch trao đổi nhanh chóng với hệ thống smartcontract

Thông tin chi tiết đợt bán Token DEF

 • Tên: DEF
 • Kiểu token: TRC20
 • Thời gian:  10/11/2020 (GMT+0)
 • Giá 1 DEF = 0.02$ for Seed Sale , 0.025$ for PreSale , 0.04$ for Crowd Sale
 • Hardcap : 900.000.000 DEF
 • Chấp nhận : TRX
 • Đầu tư tối thiểu : 1000 TRX

Video giới thiệu dự án

Thông tin tham khảo dự án