[PreICO Review] Karvuon – Sức mạnh cho ngành công nghiệp Blockchain

Giới thiệu dự án Karvuon

Karvuon là một nền tảng dựa trên blockchain được xây dựng để giúp thiết lập nhiều nhà máy sản xuất năng lượng ở Mông Cổ. Do điều kiện tài nguyên thiên nhiên, đất đai và hơn 300 ngày nắng, đất nước này phù hợp hoàn hảo cho các trang trại khai thác, nơi các nguồn năng lượng tái tạo sẽ được sử dụng. Mục tiêu của Karvuon là trở thành công ty hàng đầu thế giới trong việc sản xuất năng lượng thông qua việc xây dựng các trang trại gió, trang trại năng lượng mặt trời, nhà máy điện và trung tâm dữ liệu blockchain. Bằng cách tạo ra đủ năng lượng, Karvuon dự định hỗ trợ một khu công nghiệp để lưu trữ các trung tâm xử lý dữ liệu cũng như các trang trại tiền điện tử để tạo ra một công ty có lợi nhuận cao cho các cổ đông / chủ sở hữu Token của Karvuon.

Karvuon sẽ thực hiện IEO để huy động vốn cho phát triển nền tảng. Việc phân bổ token tiện ích Karvuon sẽ đại diện cho năng lượng token hóa được sản xuất bởi các nhà máy chạy bằng than Karvuon hoặc trang trại năng lượng mặt trời / gió. Người dùng sẽ có cơ hội đổi chúng lấy token bảo mật được hỗ trợ bởi thu nhập do nền tảng sản xuất. Chiến dịch STO sẽ được triển khai trên nền tảng của Karvuon để cung cấp cho những người nắm giữ Token bảo mật có cơ hội nhận cổ tức được phân phối mỗi kỳ sau báo cáo tài chính chính thức. Nhóm của Karvuon nhằm mục đích thực hiện các thay đổi và cải tiến đáng chú ý trong lĩnh vực khai thác, cung cấp chi phí điện toán thấp và các lựa chọn thay thế năng lượng tốt hơn.

Tại sao bạn nên đầu tư vào Karvuon ?

Karvuon LLC sẽ xây dựng và vận hành một khu công nghiệp năng lượng ở Trung tâm Mông Cổ. Karvuon sẽ xây dựng một nhà máy điện có công suất 200 MW và sản xuất năng lượng hàng năm là 1 752 000 MWh cùng các trang trại năng lượng mặt trời và gió với công suất 100MW . Công suất phát điện hàng năm là 876 000 MWh. Khu công nghiệp Karvuon, sẽ tạo ra hơn 1.000 cơ hội việc làm và cung cấp cho nền kinh tế địa phương doanh thu thuế cao với các yếu tố tiên phong :

  • Tài sản được mã hóa : Token Karvuon được hỗ trợ bởi giá trị tài sản bên ngoài, trong thế giới thực.
  • Được kiểm Soát : Karvuon được kiểm soát bởi các kiểm toán viên và hợp đồng thông minh với sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy .
  • Áp dụng Tiêu chuẩn quốc tế : Karvuon sở hữu một JORC với trữ lượng được ước tính hơn 327 triệu tấn than.
  • Hợp pháp : Mông Cổ đang trở thành quốc gia tiếp theo thử và bước chân vào thế giới blockchain.

Thông tin chi tiết về PreICO của Karvuon

– Token: KVN
– Type: Utility
– Price for PreICO : 1 KVN = 0.02 USD
– PreICO Start : 2019 /12 / 20

– Bonus:
– Bounty:
– MVP/Prototype:
– Platform: Ethereum
– Chấp nhận: ETH
– Soft cap: 5,000,000 USD
– Hard cap: 17,206,392 USD
– Country: Mongolia
– Whitelist/KYC: KYC & Whitelist

Video giới thiệu dự án

Thông tin tham khảo dự án