[PR] TrustVerse – Dịch vụ công nghệ tài chính ứng dụng AI trên nền tảng Blockchain

TrustVerse là nền tảng thông minh quản lý tài sản dựa trên Blockchain. TrustVerse đã hoàn thành chiến dịch ICO với hơn 40.000 ETH huy động được từ cộng đồng .

TrustVerse cung cấp nền tảng quản lý tài sản với giao thức lập kế hoạch bất động sản tích hợp được hỗ trợ bởi blockchain. Giao thức sẽ có thể xử lý các tài sản mật mã cũng như toàn bộ danh tính và quyền sở hữu trực tuyến của bạn và làm việc thông qua một hợp đồng thông minh để đảm bảo nó được chuyển giao cho bên được chỉ định một cách chính xác. Nền tảng quản lý tài sản của chúng tôi được trang bị động cơ tối ưu hóa danh mục tài chính sâu và đa dữ liệu AI (Quản lý rủi ro tập trung). TrustVerse cung cấp, danh mục đầu tư AI cho cả công bằng toàn cầu và mật mã, giao thức lập kế hoạch bất động sản kỹ thuật số và AI chatbot với phân tích tình cảm và hồ sơ người dùng.

TrustVerse là nền tảng thông minh quản lý tài sản dựa trên blockchain và giao thức phân cấp tài sản kỹ thuật số thực hiện thiết kế thừa kế mới, quản lý và phân cấp tất cả các thông tin nhận dạng kỹ thuật số và thông tin độc quyền trực tuyến cũng như các tài sản được mã hóa. Khi chuyển giao tài sản và thông tin được quản lý là bắt buộc, TrustVerse DAPP với Thiết kế hợp đồng thông minh giúp phân phối nó một cách chính xác và bảo đảm cho bên được chỉ định. Nền tảng thông minh quản lý tài sản của TrustVerse được cung cấp bởi công nghệ thần kinh nhân tạo tiên tiến (AI) và một công cụ tối ưu hóa danh mục tài chính đa dữ liệu. Sức mạnh tổng hợp giữa công nghệ AI và Smart Contract (AI là công cụ cốt lõi và giao diện cho dịch vụ DAPP và hợp đồng thông minh để xây dựng tính minh bạch cho thông tin thiết kế danh mục tối ưu).

Video phỏng vấn CEO của TrustVerse: Michael Kiook Jeoung

Vào tháng 12 này TrustVerse sẽ tổ chức một sự kiện tại Hà Nội. Tại đây các nhà đầu tư có thể giao lưu với đội ngũ đến từ TrustVerse và trực tiếp mua Token của dự án giành riêng cho thị trường Việt Nam với rất nhiều ưu đãi lớn cho nhà đầu tư.