Phiên bản nâng cấp Casper đầu tiên của Ethereum đã được công bố

Một phiên bản code mới phía sau Casper, một sự thay đổi kế hoạch phương thức đạt được đồng thuận của mạng Ethereum, đã được phát hành để các nhà phát triển và kiểm toán viên đánh giá.

Danny Ryan, người phát triển đằng sau Casper FFG, đã đăng một phiên bản 0.1.0 “phát hành lần đầu” của code lên Github vào thứ Ba, ghi chú rằng, “v0.1.0 đánh dấu việc chúng tôi có các bản phát hành được gắn thẻ rõ ràng hơn để giúp khách hàng và các kiểm tra viên bên ngoài theo dõi hợp đồng và các thay đổi dễ dàng hơn.”

(Viết tắt của “Friendly Finality Gadget”, FFG là vòng lặp đầu tiên của Casper, và có thể sẽ được theo sau bởi những cái khác.)

Ryan tiếp tục trả lời bài đăng trên Reddit về bản cập nhật:

“Bây giờ không chỉ có nhóm nghiên cứu sử dụng hợp đồng, còn có kiểm tra viên, nhà phát triển khách hàng, v.v.. vì thế chúng tôi muốn bắt đầu phát hành các phiên bản và changelog rõ ràng hơn để giúp mọi người ở lại mạng lưới.”
Động thái này báo hiệu động lực đang được tạo ra đằng sau sự thay đổi giao thức, vì các phần mềm ethereum client có thể bắt đầu viết phần mềm vào các ngôn ngữ lập trình riêng và chạy thử phần mềm.

Vitalik Buterin, người tạo ra ethereum, đã đề cập đến việc nâng cấp Casper tại một hội nghị ở Toronto tuần trước, gọi nó là “hy vọng là một trong những trải nghiệm ethereum thú vị hơn trong thời gian ngắn.”

Một khi được áp dụng, Casper FFG sẽ thay đổi phần mềm của ethereum để cập nhật blockchain liên quan đến sự kết hợp của proof of work (PoW), quá trình khai thác tiêu tốn năng lượng tương tự bitcoin, và proof of stake (PoS). Sau này việc triển khai xác nhận để cập nhật sổ cái sẽ thông qua hệ thống bỏ phiếu giữa người dùng, đôi khi được gọi là cổ đông, đặt cọc bằng ether, và sẽ có nguy cơ bị mất số tiền đó nếu họ cố gắng gian lận.

Trong giai đoạn đầu, Casper vẫn duy trì giao thức proof of work hiện tại của ethereum là chủ yếu, và sử dụng proof of stake để xác thực các “checkpoint” định kỳ. Bởi vì mạng phải xử lý nhiều node xác thực, khoản đặt cọc tối thiểu sẽ là 1500 ether, tương đương với 1.1 triệu đô theo tỷ giá hiện tại.

Kế hoạch là cuối cùng sẽ chuyển toàn bộ hệ thống sang proof of stake và giảm mức cổ phần tối thiểu, nhưng hiện vẫn chưa có mốc thời gian xác định cho quá trình chuyển đổi đó.

Còn bây giờ, giai đoạn đầu của Casper cần phải được kiểm tra, và mạng lưới không thể áp dụng nó cho đến khi nhiều code hơn được viết cho các client của ethereum, các chương trình người dùng tải về để chạy giao thức của tiền mã hóa. Vì Casper không tương thích với các phiên bản trước của ethereum nên sẽ cần phải hard fork.

Ryan đã nói trong cuộc họp của các nhà phát triển tháng trước:

“Khi những mảnh ghép này đang tiến dần đến việc hoàn thành. Tôi sẽ báo hiệu rằng đã đến lúc để nói về số lượng khối fork.”

Theo Coindesk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.