Phát hành máy tính staking Beacon Chain trên Ethereum 2.0

Xưởng phát triển Bitfly Ethereum có trụ sở tại Áo tự hào giới thiệu môi trường tính toán chi phí và lợi nhuận staking trong Beacon Chain, là giai đoạn ban đầu của quá trình triển khai Ethereum 2.0.

Tính toán lợi nhuận

Trong Ethereum 2.0, các giao dịch sẽ được xác nhận bởi staker thay vì miner. Vì vậy, bất cứ ai stake tối thiểu 32 ETH đều có thể tham gia thêm khối.

Để thưởng cho những người tham gia vì đã đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của blockchain, cơ chế Ethereum 2.0 sẽ gửi cho họ phần thưởng định kỳ, tức là sản lượng staking hàng năm. Lãi suất phần trăm hàng năm (APR) trong trường hợp này phụ thuộc vào số lượng ETH được stake trong khoảng thời gian nhất định.

“Chúng tôi đã dành vài tuần qua để phát triển máy tính staking ETH2.0 thân thiện với người dùng và tùy biến nhất!

Đặt tùy chỉnh: tham số kinh tế, tham số pool staking, tham số mạng

Chia sẻ máy tính với cộng đồng Ethereum!”

Để tính toán lợi nhuận staking ETH trong Ethereum (ETH) 2.0, Bitfly đã phát hành máy tính staking. Nó không phải là phần mềm đầu tiên thuộc loại này, nhưng tính đến nhiều đầu vào hơn so với khuôn khổ của đối thủ cạnh tranh.

Ethereans có thể so sánh các cách tiếp cận khác nhau để staking: số lượng trình xác nhận thấp so với số lượng cao, có và không có pool staking, chi phí thiết lập một lần có thể điều chỉnh, v.v.

Phải trả phí bao nhiêu?

Theo tính toán có sẵn trong công cụ của Bitfly, staking solo 32 ETH thì chi phí thiết lập một lần là 1.000 đô la và chi phí hàng tháng là 100 đô la (tiền điện, khấu hao, v.v.) sẽ có lãi vào ngày 260.

Ethereum 1

Nguồn: Beacon Chain Calculator

Nhiều dự đoán APR trong staking ETH2 được thực hiện. Theo các dự báo bảo thủ nhất từ nhà phát triển Ethereum, có thể là khoảng 4-5%.

Tuy nhiên, nhà phân tích độc lập Adam Cochran tin rằng quá trình tích lũy đang diễn ra trong mạng Ethereum có thể mang lại tỷ lệ hai chữ số.

Ethereum 2.0 hay Serenity là phiên bản Proof-of-Stake của mạng Ethereum, có thể được tung ra vào năm 2020.

Theo U.today