Phần lớn token DeFi đang nằm trong tay của top 500 holder

Một phân tích mới nhất cho thấy các token DeFi không được phân phối rộng rãi. Có đến 90% lượng token DeFi đang được giữ trong 500 ví tiền điện tử hàng đầu. 

Đồng sáng lập CryptoLab’s Digital Assets Investments, Simone Conti, cho biết phần lớn nguồn cung token DeFi đang tập trung hóa và không được phân phối rộng rãi.

Tổng hợp dữ liệu từ Defi Pulse và Etherscan, Conti chỉ ra rằng 90% token dự án DeFi đang nằm trong 500 địa chỉ ví giá trị nhất. Trong đó, con số của riêng 3 dự án DeFi lên đến 99%.

Theo Conti, Compound là dự án “tập trung nhất” trong nhóm 10 dự án được đưa vào khảo sát, với 96% nguồn cung được giữ trong vài chục ví trong top 50.

5 địa chỉ ví hàng đầu chứa phần lớn token dự án DeFi nắm giữ hơn 40% tổng nguồn cung tương ứng. Conti quan sát thấy rằng các dự án ra đời trước thời kỳ bùng nổ DeFi gần đây có xu hướng được phân phối rộng rãi hơn so với những dự án xuất hiện sau này.