[IEO Review] CurioInvest – IEO được bán trên Probit Launchpad ngày 21/08

Giới thiệu dự án CurioInvest

CurioInvest là một nền tảng đầu tư trực tuyến cho phép các nhà đầu tư thuộc mọi mức thu nhập đầu tư vào các tài sản có giá trị cao. Những chiếc xe có thể thu thập được luôn nằm trong số các loại tài sản thay thế có hiệu suất cao nhất, nhưng cho đến nay, thị trường chỉ khả thi đối với các nhà đầu tư ưu tú. CurioInvest đang sử dụng blockchain để bứt phá ngành công nghiệp, cho phép các nhà đầu tư nhỏ hơn được hưởng lợi từ thị trường xe hơi có thể thu thập được. Nó cũng là một cơ hội lý tưởng cho các nhà đầu tư tiền điện tử để đa dạng hóa sự tiếp xúc của họ bằng cách đầu tư vào các mã thông báo được hỗ trợ bởi một tài sản hữu hình.

CurioInvest hoạt động như thế nào

CurioInvest là một nền tảng cho phép bạn đầu tư vào những chiếc xe hiếm, có thể sưu tập bằng cách mua mã thông báo bảo mật. CurioInvest tổng hợp nhu cầu cá nhân thông qua cấu trúc mã thông báo dựa trên Liechtenstein, nơi phát hành các mã thông báo liên kết trực tiếp vào chiếc xe có thể thu thập mục tiêu cơ bản.

Bước 1 – Trở thành người dùng được xác minh

– Đăng ký với địa chỉ email của bạn

– Hoàn thành mẫu đăng ký

– Xác minh danh tính của bạn.

Bước 2 – Đầu tư

– Đầu tư với những người khác trong một chiếc xe hơi có thể thu thập bằng cách tham gia chiến dịch gây quỹ cộng đồng.

– Nhận giấy chứng nhận xác nhận đầu tư của bạn vào xe.

– Ngay khi đủ tiền đã được huy động, Curio đặt mua xe.

– Tiếp theo, Token xe hơi được tạo và phân phối cho các nhà đầu tư thay thế chứng chỉ.

Bước 3 – Theo dõi và đa dạng hóa

– Giao dịch mã thông báo của bạn ngang hàng P2P.

– Theo dõi hiệu suất của chiếc xe của bạn.

– Mua mã thông báo mới để xây dựng nhà để xe của bạn và đa dạng hóa đầu tư của bạn.

Chi tiết về IEO trên Probit Launchpad

Token: CURIO
Type: Utility
IEO launchpad: Probit Launchpad
Thời gian: 2019-08-21 10:00 ~ 2019-08-22 10:00 (GMT+7)
Bonus: 20% Bonus for PROB / 10% Bonus for USDT, BTC, ETH, XRP
Price: 1 CURIO = 1 USDT
Platform : Ethereum
Chấp nhận:  ETH, BTC, Fiat
Soft cap 300,000 USD
Hard cap 2,000,000 USD
Country Liechtenstein

Video giới thiệu dự án

Thông tin tham khảo dự án