[ICO Review] Virtual Rehab – Giải pháp điều trị phục hồi chức năng nền tảng AI & VR

Trong cuộc sống, mọi người đều tìm kiếm cơ hội thứ hai. Những người như tù nhân và người nghiện không phải là ngoại lệ vì họ cần giúp đỡ, hỗ trợ và phát triển để trở thành công dân được cải cách khi họ ra khỏi nhà tù hoặc trung tâm phục hồi chức năng. Do đó, một chương trình cải huấn và phục hồi chức năng cần thiết để giúp họ sống một cuộc sống cải cách tích cực.

Virtual Rehab là gì ?

Chương trình Virtual Rehab sử dụng trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và công nghệ Blockchain để ngăn ngừa rối loạn sử dụng chất, quản lý đau và phục hồi chức năng của những người phạm tội lặp lại. 

Công nghệ được tiết lộ bao gồm các dịch vụ trong bối cảnh telemedicine và có thể mở rộng cho người dùng cá nhân của giải pháp Phục hồi ảo để phục vụ thị trường B2C, ngoài bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, cơ sở cải huấn, cán bộ cải huấn, tù nhân, v.v … để phục vụ thị trường B2B. Hơn nữa, bằng cách sử dụng công nghệ blockchain, chúng ta có thể tiếp cận trực tiếp với những người dễ bị tấn công đó, để cung cấp trợ giúp và phần thưởng, bằng cách trao quyền cho họ với việc sử dụng Mã thông báo VRC ERC-20 của Virtual Rehab trong mạng của chúng tôi.

Giải pháp điều trị phục hồi chức năng nền tảng AI & VR

Giải pháp của Virtual Rehab được đúc trên bốn trụ cột chính. Cụ thể là:

Thực tế ảo

Đây là một mô phỏng trong thế giới thực sử dụng hành vi nhận thức và liệu pháp phơi nhiễm để giúp người nghiện đối phó với những cám dỗ.

Trí tuệ nhân tạo (AI)

AI là một hệ thống chuyên gia xác định các rủi ro, đưa ra các khuyến nghị điều trị và dự đoán hành vi này sau khi điều trị thành công.

Blockchain

Một mạng lưới an toàn để đảm bảo sự riêng tư và phân cấp của tất cả các dữ liệu và tất cả các thông tin có liên quan đến các quần thể dễ bị tổn thương.

VRH Token

Mã token phục hồi ảo là một loại tiền tệ tập trung sẽ được sử dụng trong mạng Rehab. Người dùng mạng sẽ mua và bán các mã token này dựa trên các tiêu chuẩn Ethereum ERC-20. Tiêu chuẩn này cho phép người giữ token lưu trữ và quản lý token của họ bằng cách sử dụng ví tương thích ERC-20.

Khi sử dụng mã token VRH, người dùng sẽ có thể:

– Có quyền truy cập vào các chương trình quản lý đau
– Có quyền truy cập vào các chương trình ngăn chặn nghiện
– Có quyền truy cập vào các chương trình trị liệu nhận thức
– Truy cập phần thưởng để tìm kiếm hướng dẫn và tư vấn
– Nhận thêm phân tích về tất cả các chương trình khác được thực hiện.

Chi tiết về ICO Virtual Rehab

– Token: VRH
– Giá PreICO: 1 VRH = 0.1 USD
– Thời gian PreICO: 2018-11-01 – 2018-11-14
– Thời gian ICO: 2018-11-15 – 2018-12-14
– Giá ICO 1 VRH = 0.1 USD
– Bonus: Có
– Bounty: Có
– MVP/Prototype: Có
– Nền tảng: Ethereum
– Chấp nhận đóng góp: ETH, BNB, CS
– Đóng góp tối thiểu: 100 USD
– Soft cap: 5,000,000 USD
– Hard cap: 20,000,000 USD
– Quốc gia: Estonia
– Whitelist/KYC: Có KYC & Whitelist
– Cấm tham gia: USA, New Zealand, China, Korea

Video giới thiệu về dự án

Thông tin tham khảo dự án


Lưu ý: Đầu tư trên mạng luôn tiềm ẩn rủi ro vì thế hãy cân nhắc và đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Đây là bài viết mang tính tham khảo nên bạn hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định đầu tư.