[ICO Review] Smart Trade Coin – Quản lý Tiền điện tử của bạn

Smart Trade Coin là gì ?

Tiền điện tử ngày càng khó giao dịch trên thị trường tài chính và Phần mềm Smart Trade Coin cung cấp thông tin cho phép người dùng giao dịch một số đơn hàng hiệu quả. SmartTrade nhằm mục đích tác động đến các sàn giao dịch lớn bằng cách xây dựng cộng đồng đào tạo tiền điện tử phi tập trung lớn nhất.

Nền tảng này giúp người không phải là chuyên gia dễ dàng xử lý và trao đổi tiền thông qua các công cụ hỗ trợ được đưa ra cho mục đích đó. Phần mềm này có một môi trường dễ dàng và hiệu quả để giao dịch tiền điện tử. Một nhà giao dịch có thể giao dịch trên các nền tảng khác nhau bằng phần mềm, đưa ra các báo cáo về tài sản trong danh mục đầu tư, đào tạo về đầu tư và thiết lập các cuộc thảo luận trực tuyến.

Smart Trade Coin hoạt động như thế nào?

Đầu tư tích cực sử dụng SmartTrade Coin sẽ giúp nhanh chóng mở rộng cộng đồng Smart Trade coin và xây dựng một hệ thống có thể ảnh hưởng đến thị trường và giao dịch tiền điện tử. Ảnh hưởng này sẽ cung cấp các điều kiện tốt nhất và thuận lợi nhất cho các nhà giao dịch. Việc tham gia vào Smart Trade Coin World sẽ củng cố và mở rộng khu vực giao dịch bằng cách cho phép các công ty khởi nghiệp và các dự án giao dịch tiền điện tử. SmartTrade Coin sẽ giúp phát triển và tài trợ cho các plugin của bên thứ ba. 

Các kết nối trao đổi và plugin truy cập danh mục đầu tư sẽ cho phép người dùng truy cập danh mục đầu tư của họ và xem chúng trong các trao đổi khác nhau. Plug-in Thuật toán giao dịch cho phép tạo các chiến lược giao dịch tự động khác nhau. Người dùng có thể chọn thuật toán tương ứng với yêu cầu rủi ro của mình.

Giao dịch thủ công và chức năng danh mục đầu tư giúp giao dịch thủ công dễ dàng hơn. Plug-in Báo cáo cung cấp tổng quan đơn giản và báo cáo thuế. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có được số liệu thống kê được xác định trước về chênh lệch giá và biến động giá để hỗ trợ đưa ra dự đoán khi nào cơ hội sẽ tăng. Một nhà giao dịch có thể thêm tiền bằng cách cấu hình hoặc đọc dữ liệu từ các sàn giao dịch được kết nối. Phần mềm có các trao đổi bổ sung và nhiều hơn nữa sẽ được thêm vào khi có thể.

Plug-in Newsfeed có thể được thêm vào để bao gồm tin tức trên thị trường tiền điện tử. Các chức năng mạng xã hội phi tập trung như diễn đàn và trò chuyện đã được thêm vào cho một giao thức được mã hóa hoàn toàn. 

Nền tảng ứng dụng Smart Trade Coin

Nền tảng ứng dụng Smart Trade Coin cho phép truy cập vào ví và quản lý thuận tiện các giao dịch tiền tệ của nhà giao dịch. Cuối cùng nó cho phép các nhà giao dịch biết các ưu đãi tốt nhất trên thị trường trong thời gian thực. Giao diện phần mềm độc đáo cung cấp cho người dùng thông tin về tài sản của họ, trạng thái của tiền điện tử hoặc giá trị của tiền Fiat trong các nền tảng khác nhau.

Nền tảng ứng dụng Smart Trade Coin tự động hóa các giao dịch và người dùng có thể thiết lập các giao dịch tối ưu. Phần mềm cho phép giao dịch thông minh và hoàn toàn tự động. Phần mềm này cung cấp các tùy chọn như giao dịch tự động suốt ngày đêm, mua nhiều loại tiền điện tử và bán, tạo thu nhập cao, chiến lược giao dịch khác nhau và tạo số dư tự động giữa các loại khác.

Một nhà giao dịch có thể mua hoặc bán TRADE nhưng không có quyền truy cập vào Nền tảng ứng dụng Smart Trade Coin, họ không thể có quyền truy cập vào toàn bộ hệ sinh thái. Tiền điện tử TRADE có khả năng cấp quyền truy cập vào Nền tảng ứng dụng Smart Trade Coin hoàn toàn tự động. TRADE tạo cơ hội cho các nhà giao dịch trở thành một phần của cộng đồng thương nhân có ảnh hưởng và cho phép giao dịch theo thời gian thực 24/7 trên toàn thế giới. 

Chi tiết về ICO Smart Trade Coin và Token TRADE

– Token TRADE
– Giá PreICO: 1 TRADE = 0.045 USD
– Giá 1 TRADE = 0.045 USD
– Bonus: Có
– MVP/Prototype: Có
– Nền tảng: Ethereum
– Chấp nhận đóng góp: ETH, BTC, Fiat
– Đóng góp tối thiểu: 10 USD
– Soft cap 3000000 USD
– Hard cap 99000000 USD
– Quốc gia: Malta
– Whitelist/KYC: Không

Video giới thiệu dự án

Thông tin tham khảo về dự án