[ICO Review] EOSex – Sàn giao dịch dựa trên nền tảng EOS

Dự án EOSex là gì ?

EOSex tận dụng sức mạnh của nền tảng EOS để tạo ra một mô hình kinh doanh độc đáo, chia sẻ 100% lợi nhuận giao dịch với chủ Token EXP, từ đó tạo ra một giao dịch thực sự công bằng, cởi mở và dựa trên cộng đồng thuộc sở hữu của tất cả các chủ Token. Ngoài việc giao dịch tiền điện tử, EOSex cũng sẽ cung cấp giao dịch CFD, cũng như giao dịch Token phân cấp – qua đó đáp ứng nhu cầu của tất cả các loại nhà đầu tư.Nhóm sáng lập là những người ứng dụng sớm nền tảng EOS, đã làm việc trên một số dự án dựa trên EOS thành công. Do đó, nhóm nghiên cứu đã có thể nhìn thấy rõ ràng về tiềm năng mạnh mẽ của nền tảng EOS và của cộng đồng EOS và đã chuyển sang thiết lập trang web EOSex.com để bắt đầu xây dựng một nền tảng có thể tận dụng làn sóng bùng nổ trong giao dịch nội dung số trên nền tảng EOS.

Nhóm hàng đầu của chúng tôi sử dụng công nghệ tạo mô hình tiên tiến để tạo ra nền tảng giao dịch hiệu suất cao, chất lượng cao cho người dùng của chúng tôi. Nhóm phát triển sản phẩm cam kết tạo ra nền tảng tập trung vào người dùng tạo cảm giác trung thành từ lần đầu tiên nó được sử dụng.

Tại sao nên đầu tư vào EOSex ?

EOSex xem việc bảo vệ cả tiền và dữ liệu là ưu tiên số một. Để đảm bảo được điều này , chúng tôi giữ tiền riêng biệt tách biệt trên cả ví trực tuyến và ví lạnh, với 98% tiền trao đổi được giữ trong ví lạnh mọi lúc. Một khi các biện pháp an toàn cần thiết đã được đưa ra, EOSex sẽ công bố số liệu thu nhập hiện tại, ví tiền trực tuyến và ví lạnh.

Chia sẻ lợi nhuận
Mỗi ngày, mỗi người nắm giữ EXP có quyền chia sẻ 70% lợi nhuận được tạo ra trên giao dịch EOSex (Xem 4.4.3. Dưới đây để biết chi tiết về việc phân phối 30% còn lại). Lợi nhuận được tính bằng 70% lợi nhuận trao đổi của ngày hôm trước, chia cho tổng số mã thông báo EXP đang lưu hành.

Ảnh chụp nhanh để tính toán chia sẻ lợi nhuận hàng ngày
Mỗi ngày, vào lúc 8 giờ tối, giờ Hồng Kông (GMT + 8), ảnh chụp được lấy từ lợi nhuận được tạo trong khoảng thời gian 24 giờ trước đó và sẽ được phân phối cho tất cả chủ thẻ EXP theo tỷ lệ được mô tả ở trên.

Cơ chế mua lại
Mỗi ngày, EOSex sẽ sử dụng 30% lợi nhuận của ngày hôm đó để mua lại Token EXP từ thị trường mở và sau đó gửi các Token đó đến địa chỉ đã chết, đưa chúng ra khỏi lưu thông và giảm tổng số mã thông báo xuất sắc. Số liệu hàng ngày sẽ được công bố trên tổng số Token EXP đang lưu hành, tổng số lần mua lại, tổng số Token được gửi đến địa chỉ đã chết.

Công khai chủ sở hữu Token
EOSex sẽ công khai tiết lộ tên một phần của những người giữ token và Token hiện tại của họ để cộng đồng có thể chủ động theo dõi bất kỳ chuyển động lớn hoặc thay đổi vị trí nào trong số những người chơi có ảnh hưởng này, qua đó duy trì tính minh bạch.

Tiêu hủy Token EXP
Đối với các cặp giao dịch bao gồm mã thông báo EXP, phí giao dịch EXP thu được sẽ được gửi công khai đến địa chỉ đã mất và bị lưu hành. Trong tương lai, cộng đồng sẽ có quyền thiết lập phí giao dịch cho các cặp giao dịch EXP.

Chia sẽ đặc quyền cho các nhà đầu tư sớm
EOSex đã thiết lập các đặc quyền khai thác đặc biệt như một ưu đãi đặc biệt cho những nhà đầu tư sáng lập sớm đã hỗ trợ nền tảng ngay từ đầu. Các nhà đầu tư này có thể mời một số lượng người dùng được thiết lập để khai thác thương mại trên nền tảng EOSex.

Đặc quyền đặc biệt cho các nhà đầu tư sớm
Các nhà đầu tư sáng lập tin tưởng vào dự án từ những ngày đầu tiên được hưởng các đặc quyền đặc biệt, bao gồm khả năng mời người khác tham gia khai thác thương mại, họ được ưu tiên phục vụ như cổng fiat cho EOSex và được giảm giá 100% cho tất cả phí giao dịch dưới dạng mã thông báo EXP.

Những người dùng được chọn
Những người dùng được mời bởi một nhà đầu tư sáng lập để tham gia khai thác thương mại, nhận 100% phí giao dịch của họ Token EXP tương đương. Các nhà đầu tư sáng lập cũng nhận được tiền thưởng 30% dưới dạng token EXP cho tất cả các phí giao dịch do những người dùng được mời này phát sinh.

Phần thưởng cho việc mời người dùng
Tất cả người dùng đều có quyền mời người dùng khác đăng ký tài khoản trên EOSex bằng cách sử dụng mã thư mời được cá nhân hóa đặc biệt. Sau đó, người mời sẽ nhận 10% phí giao dịch trong tương lai do người được mời tạo ra, được thanh toán bằng các token EXP tương đương.

Chi tiết về ICO 

– Token: EXP
– Giá ICO : 1 EOS = 3,000 EXP
– Bonus : Có

– Bounty : Có
– Chấp nhận  : EOS
– Đầu tư tối thiểu : 5 EOS
– Hard Cap : 890,659 EOS
– Nền tảng : EOS
– Quốc gia : Hong Kong
– KYC & Whitelist : KYC
– Quốc gia bị cấm : USA, China, Singapore

Thông tin tham khảo dự án