[ICO Review] 2local – Xây dựng nền kinh tế mới dựa trên sự bền vững và thịnh vượng

Giới thiệu dự án 2local 

2local là một nền tảng được hỗ trợ bởi blockchain sáng tạo, khuyến khích sự bền vững và thịnh vượng cho mọi người trên thế giới. Nó cung cấp một thị trường thuận tiện cho người tiêu dùng kết nối với các công ty sản xuất hàng hóa và dịch vụ địa phương . Sử dụng stablecoin L2L, người tiêu dùng nhận được tiền hoàn lại cho các giao dịch mua hàng địa phương và bền vững.

2local mơ ước về một tương lai tốt hơn và cố gắng thể hiện nó. Ước mơ của 2local không có sự bất bình đẳng, bất công và thiếu ý chí, và được xây dựng dựa trên việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Chúng tôi muốn cung cấp cho mỗi cá nhân một vị trí trong một nền kinh tế thế giới mới trong tương lai, một nơi mang tính bản sắc hơn, ít bận rộn hơn và nói chung là hạnh phúc hơn. Chúng ta sẽ tiêu thụ ít hơn, cố định không phải vào tăng trưởng kinh tế, mà là phát triển bền vững và thịnh vượng. Chúng tôi sẽ không phấn đấu nhiều hơn, nhưng phải thật sự tốt hơn.

2local muốn xây dựng một nền kinh tế không tưởng, một nền kinh tế có tính đến tất cả các khía cạnh của người dân: các lĩnh vực xã hội, sinh thái và kinh tế. Theo khuyến nghị của nhiều báo cáo khoa học và chính sách, 2local tìm kiếm giải pháp với cách tiếp cận địa phương. Sử dụng tiền điện tử hiện đại dựa trên công nghệ blockchain, 2local muốn làm cho các sản phẩm bền vững và tất cả mọi người đều có thể truy cập được, để có thể đạt được sự thịnh vượng cho mọi người.

Tại sao nên đầu tư vào 2local ?

Giá trị cốt lõi của 2Local được phát triển bằng cách biến lợi ích cạnh tranh thành cầu nối hợp tác, được hỗ trợ bởi hệ thống hoàn lại tiền 2 điểm. Tầm nhìn của 2Local được truyền cảm hứng từ thuyết tương đối văn hóa, tránh xa các nhóm khép kín bảo tồn để ủng hộ sức mạnh tổng hợp và cộng sinh cho mọi người. 2Local đạt được điều này bằng cách yêu cầu mọi người chỉ tham gia một số tiền nhỏ.

 • Những giá trị cốt lõi cao cả
  2Local nhằm mục đích làm cho sự bền vững và thịnh vượng trên toàn thế giới có thể tiếp cận được bằng cách xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới và giải quyết các vấn đề môi trường và khí hậu. Người tiêu dùng mua sản phẩm bền vững theo cách dễ dàng hơn.
 • Tầm nhìn vượt thời gian
  Chúng tôi làm cho các giao dịch mua hàng địa phương trở nên bền vững và hướng tới một xã hội thừa nhận sự khác biệt về văn hóa giữa mọi người. Một cách đơn giản để chúng tôi tăng quyền truy cập cho tất cả mọi người là chỉ cần 2,50 Euro để tham gia. Điều này đảm bảo sự tham gia đa dạng hơn, mời một loạt người tham gia với nhau tới xã hội địa phương của họ.
 • Sự mệnh để cách mạng hòa nền kinh tế
  Để giải quyết các vấn đề toàn cầu đang đến gần hơn với một giải pháp, người tiêu dùng tham gia vào các công ty được kết nối địa phương thông qua một loại tiền điện tử mới, L2L-coin. Cách tiếp cận này cho phép chúng tôi châm ngòi cho một phong trào tập trung vào các hàng hóa và dịch vụ quy mô nhỏ, bền vững,được sản xuất và phân phối tại địa phương.
 • Chiến lược sáng tạo
  Chiến lược của chúng tôi tập trung vào việc phát triển một hệ thống thanh toán mới, sử dụng công nghệ blockchain sáng tạo. Hệ thống này triển khai một loại tiền kỹ thuật số có thể truy cập được cho mọi người và cung cấp tiền hoàn lại cho các giao dịch mua hàng địa phương và bền vững.

Thông tin chi tiết về ICO của 2local

– Token: L2L
– Type: Utility
– Price: 1 L2L = 0.00031233 USD
– PreICO Start : 2019 /10 / 01

– Bonus: Có
– Bounty: Có
– MVP/Prototype: Có
– Platform: Stellar
– Chấp nhận: EURO
– Hard cap: 830.533 USD
– Country: Netherlands
– Whitelist/KYC: KYC , >$ 1000 / Month
– Cấm tham gia: USA, Canada, Algeria, Bolivia, Egypt, Iran, Morocco, Nepal, Pakistan, United Arab (U.S. will be added in later stage)

Video giới thiệu dự án

Thông tin tham khảo dự án