[HOT NEW] Token EFK của ReFork sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch LATOKEN từ ngày 03/08/2020

ReFork rất vui mừng được thông báo rằng Token $ EFK sẽ được niêm yết trên LATOKEN vào ngày 3 tháng 8 năm 2020 lúc 3:00 chiều giờ Trung Âu (CET).

Cặp Giao dịch mã thông báo $ EFK sẽ được mở cho cặp EFK / USDT.

Tiền gửi: Người giữ Token sẽ có thể gửi mã thông báo cho LATOKEN bắt đầu từ 3:00 chiều cùng ngày giờ CET

LATOKEN sẽ là sàn giao dịch niêm yết Token $ EFK đầu tiên . Và sẽ được niêm yết sau khi bán  trực tuyến toàn cầu.

Giá niêm yết: Giá niêm yết của EFK sẽ bắt đầu ở mức 0,05 USDT / EFK

Hãy theo dõi các sự kiện và hoạt động quảng cáo sắp tới hợp tác với sàn giao dịch LATOKEN.

Tham gia chống biến đổi khí hậu bằng việc sử dụng các sản phẩm của ReFork. Tìm hiểu thêm thông tin bằng cách tham gia nhóm telegram chính thức của ReFork (https://t.me/rfkviet) hoặc liên hệ với chúng tôi qua email :michal@refork.org.

Bạn có thể mua Token EFK tại đây: https://go.latoken.com/1wi

Thông tin tham khảo dự án