Ethereum Foundation tài trợ 2,46 triệu đô cho nhà phát triển Ethereum 2.0

Trong một bài đăng chính thức hôm ngày 26/08, EF tuyên bố đã “tài trợ hiện kim cho những các đội ngũ phát triển. Các đội ngũ này được giao nhiệm vụ tạo ra các testnets thích hợp với nhiều khách hàng để khởi động cho giai đoạn đầu của dự án phát triển.

Tiền sẽ được chuyển đến cho 9 công ty và nhà nghiên cứu. Nhiều công ty đã nhận tiền cho phát triển như Harmony đã nhận 189.000 đô cho dự án Prysm client Sigma Prime; 485.000 đô cho Lighthouse; Consensys đã đồng sáng lập startup Sigma Prime, trong khi đó, Status nhận nửa triệu đô cho Nimbus. Status cũng đã nhận 150.000 đô cho phát triển giao thức mạng lưới, trong khi Whiteblock nhận 184.000 đô.

Nhà phân tích Crypto Dmitry Khovratovich nhận 10.000 đô để sản xuất báo cáo liên quan đến bảo mật của phiên bản ETH 2.0 và Chainsafe nhận 217.500 đô để phát triển Lodestar.

Tiền sẽ được Ethereum tài trợ nhiều hơn

Bài đăng cũng cho biết tiền sẽ được phân phối nhiều tiền tài trợ hơn cho các công ty khác. Ethereum Foundation đã phân bổ 5 Ether (1.000 đơn vị stablecoin DAI) cho Giai đoạn đầu của Ethereum 2.0 trước khi chain chính thức được ra mắt.

Một loạt các tiền tài trợ đã được để dành cho chức năng ngẫu nhiên Legendre, dự kiến là một phần trong thuật toán proof of custody sắp tới. Cuối cùng tổ chức cũng có dự định trao thưởng cho những người chiến thắng trong thử thách STARK, hướng tới đánh giá tính bảo mật của các hàm STARK.

Như đã đưa tin từ trước, giai đoạn chuyển giao đầu tiên của mạng lưới Ethereum sang mạng lưới 2.0 sẽ diễn ra vào ngày 03/01/2020.

Theo Cointelegraph