Độ khó đào Bitcoin có mức tăng lớn nhất kể từ đầu năm 2018

Độ khó đào Bitcoin – một số liệu cho sự dễ dàng mà các nhà khai thác có thể tạo các khối giao dịch mới trên mạng – đã tăng gần 15% vào hôm qua. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2018.

Sự thay đổi đã xảy ra trên chiều cao khối 635.040, với mạng điều chỉnh mức độ khó của nó thành 15,78 nghìn tỷ đồng, theo dữ liệu từ BTC.com.

Thay đổi độ khó tăng vào hôm qua đến tròn hai tháng sau vụ sụp đổ 50% lịch sử vào tháng Ba. Sau đó ít hôm, vào ngày 26 tháng 3, độ khó của mạng đã điều chỉnh giảm gần 16%.

Cũng sau vụ sụp giảm đó, Bitcoin đã tăng hơn 100% giá trị và đang cố gắng chinh phục mức kháng cự gần 10,000 đô la và mức ATH 20,000 đô la của năm 2017.

Triệu phú, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Cha giàu cha nghèo” Robert Kiyosaki đã dự đoán, với các gói kích thích vô tội vạ của Fed khi tung tiền tràn ngập thị trường sẽ khiến Bitcoin tăng lên 75,000 đô la trong 3 năm tới.