Cập nhật danh sách Site Scam

Cập nhật site Scam:

+ 06.04.2017: merchant-invest.com (not paying)
+ 06.04.2017: 9returns.com (not paying)
+ 01.04.2017: wo1verine.com (not paying)
+ 31.03.2017 nordebank.com (not paying)
+ 21.03.2017: skyllex.com (not paying)
+ 21.03.2017: haspower.io (not paying)
+ 21.03.2017: passiveloan.com (Not paying)
+ 15.03.2017: wnot.io (not paying)
+ 14.03.2017: razzleton.com (not paying)
+ 05.03.2017: Rightrise (Not paying)
+ 05.03.2017: agrarian-benefit.com (Not paying)
+ 04.03.2017: Zinc7 (Not Paying)
+ 04.03.2017: Forexstyle.net (Not Paying)
+ 04.03.2017: Optimabit (Not paying)
+ 20.02.2017: Xabo.io (Not paying)
+ 21.02.2017: Forexunion-ltd.com (Site error)
+ 31.01.2017: asset-finance.com(Not paying)
+ 16.01.2017 : yasacoin.com (Not paying)
+ 15.01.2017 : planetoftrade.biz (Not paying)
+ 04.01.2017 : btcinv.biz (Not paying)
+ 04.01.2017 : bitjewel.biz (Not paying)
+ 04.01.2017 : sharesbid.com (Site lỗi)
+ 31.12.2016 : stablepower.biz (Random pay, pending)
+ 23.12.2016 : bluechiplab.com (Pending)
+ 09.12.2016 : polluxinc.com (Pending)
+ 07.12.2016 : colibri-ltd.com
+ 04.12.2016 : tophash.net
+ 02.12.2016 : bitassetslimited.com
+ 01.12.2016 : blue2000.biz
+ 29 .11.2016 : pro-activetrading.com 
+ 27.11.2016 : oberoninvest.com
+ 27.11.2016 : fairplay.pro
+ 27.11.2016 : antiques-world.biz
+ 26.11.2016 : gemsinvestgroup.com
+ 26.11.2016 : windpower.io
+ 24.11.2016 : btcbuffer.com
+ 22.11.2016 : yiwu-world.com
+ 22.11.2016 : coinn.io
+ 17.11.2016 : bc-prime.com
+ 17.11.2016 : 6days.me (scam)
+ 17.11.2016 : smartcadastre.com (scam)
+ 15.11.2016 : bitvision.io (scam)
+ 15.11.2016 : westbtc.com (scam)
+ 14.11.2016 : clickcredit.biz (scam)
+ 14.11.2016 : haliotisgroup.com (scam)
+ 14.112016 : bpetroleum.biz (scam)
+ 14.11.2016 : ethereumlab.net (scam)
+ 14.11.2016 : legionbets.com (scam)
+ 14.11.2016 : feed-invest.com (scam)
+ 14.11.2016 : dealfee.net (scam)
+ 14.11.2016 : emalodi.biz (scam)
+ 14.11.2016 : 6union.net (Scam)
+ 14.11.2016 : daily314.com (scam)
+ 14.11.2016 : lendofx.com (scam)
+ 11.11.2016 : sparkbtc.com (scam)
+ 10.11.2016 : jokerpays.com (scam)
+ 09.11.2016 : millarifinance.com (Scam)
+ 09.11.2016 : btcdays.net (scam)
+ 08.11.2016 : ridex.io (Scam)
+ 07.11.2016 : bitrobot.me (scam)
+ 07.11.2016 : media-coin.com (scam)
+ 05.11.2016 : thorninvestments.com (Scam)
+ 05.11.2016 : dronax.org (Scam)
+ 04.11.2016 : raycoin.com (scam)
+ 04.11.2016 : payercoin.com (scam)
+ 03.11.2016 : bitcoingc.com (Scam)
+ 03.11.2016 : ethasher.com (scam)
+ 02.11.2016 : business-capital.net (scam)
+ 01.11.2016 : multimine.net (Scam)
+ 31.10.2016 : hexabit.biz (scam)
+ 31.10.2016 : finflight.com (Scam)
+ 31.10.2016 : cyber-bank.org (Scam)
+ 31.10.2016 : bithot.biz (scam)
+ 28/10/2016 : bitzar.biz (Scam)
+ 22/10/2016 : bitcapital.us (Scam)
+ 22/10/2016 : topbtc.biz (Scam)
+ 20/10/2016 : medicalpro.club (scam)
+ 20/10/2016 : top-total.com (scam)
+ 20/10/2016 : Ibmbit.com (scam)
+ 20/10/2016 : bitcoin160.com (scam)
+ 20/10/2016 : crypto-safe.com (scam)
+ 20/10/2016 : bitpartner.biz (scam)
+ 20/10/2016 : besttradeinvestment.biz (scam)
+ 19/10/2016 : cryptoera.com (scam)
+ 19/10/2016 : bitlight.biz (scam)
+ 18/10/2016 : forexsynergy.biz (scam)
+ 18/10/2016 : imperial7.cc (scam)
+ 18/10/2016 : forexop.net (scam)
+ 18/10/2016 : kskforex.net (scam)
+ 13.10.2016 : cryptify.io (Scam, không thanh toán)
+ 13.10.2016 : cloud9finance.com (Scam, không thanh toán)
+ 10.10.2016 : cryptgroup.com (Scam, không thanh toán)
+ 09/10/2016 : smarttradeinv.com (Thanh toán Pending, ngưng đầu tư)
+ 09/10/2016 :  bots-family.com (Scam, không thanh toán)
+ 09/10/2016 :  larawith.me (Bị Telegram khoá, ngưng đầu tư)
+ 08/10/2016 :  agilital.com (Scam, không thanh toán)
+ 08/10/2016 :  genesisgate.com (Scam, không thanh toán)
+ 08/10/2016 :  eva-synthesis.com (Scam, không thanh toán)
+ 07.10.2016 : ecorental.me.uk (Scam , không thanh toán)
+ 06.10.2016 : bittoinvest.biz (Lỗi code hệ thống thanh toán, ngưng đầu tư)
+ 04.10.2016 : profitdise.com (Hàng nhái của bitcoin160.com, các bạn ko nên tham gia nhé)
+ 03.10.2016 : bitleader.biz (Scam)
+ 02.10.2016 : bitday.biz (Scam)
+ 01.10.2016 : riseup-inc.com (Scam)
+ 29.09.2016 : bitfinest.com (scam)
+ 28.09.2016 : tradefuture.biz (Scam)
+ 26.09.2016 : goldcrypto.biz (SCAM)
+ 25.09.2016 : rapidincome.net (SCAM)
+ 24.09.2016 : theminers.biz (SCAM)
+ 24.09.2016 : business-devils.com (Thanh toán Pending – Scam)
+ 23.09.2016 : Revcoin.org (Scam)
+ 23.09.2016 : fusionfocus.biz (Scam)
+ 23.09.2016 : crypto-block.com (Lỗi thanh toán – đã khắc phục được, cân nhắc đầu tư)
+ 22.09.2016 : toolbit.biz (Thanh toán Pending – Scam)
+ 20.09.2016 : bitcoin4u.biz (Tiền không về ví BTC, SCAM)
+ 20.09.2016 : safecoins.biz (Truy cập không ổn định, 28.09.2016 SCAM)
+ 20.09.2016 : instacoins.biz (Thanh toán Pending)
+ 17.09.2016  : zero-1one.biz (không thanh toán – scam)
+ 16.09.2016 : expert-trade.net (không thanh toán – scam)
+ 15.09.2016 : cryptoinvestment.net (không thanh toán – scam)
+ 15.09.2016 : dwjon.com (không thanh toán – scam)
+ 15.09.2016  : elantra6.biz (không thanh toán – scam)
+ 15.09.2016 : alphabusiness.biz (không thanh toán – scam)
+ 15.09.2016 : bitbiz.limited (không thanh toán – scam)
+ 13.09.2016 : arbitragery.com (không thanh toán – scam)
+ 12.09.2016 : ads-company.com (không thanh toán – scam)
+ 11.09.2016 : mycoinbank.biz (không thanh toán – scam)
+ 11.09.2016 : animal-world.cc (không thanh toán – scam)
+ 10.09.2016 : cryptoglory.com (SCAM)
+ 10/09/2016 : bitaisal.cc (Không thanh toán, SCAM)
+ 09/09/2016 : 1hourlycoin.com (Thanh toán bị giới hạn, SCAM)
+ 07/09/2016 : telecomfin.info (Green Telecom) (không thanh toán – scam)
+ 06/09/2016 : albion-bank.com (không truy cập đc, SCAM)
+ 06/09/2016 : binpamm.com (không thanh toán – scam)
+ 06/09/2016 : finalways.com (không thanh toán – scam)
+ 06/09/2016 : quickpay.today (không thanh toán – scam)
+ 05/09/2016 : bitexcon.com (SCAM)
+ 05/09/2016 : bitair.biz (Chính thức SCAM)
+ 05/09/2016 : frosine.com (Không ổn định trong việc đầu tư, nhiều thành viên đầu tư mà tiền không vào tài khoản)
+ 02/09/2016 : 365coins.org (SCAM)
+ 02/09/2016 : bitfin.biz (SCAM)
+ 02/09/2016 : crypto-ltd.com (Không thanh toán)
+ 01/09/2016 : casinoinv.com (Scam)
+ 01/09/2016 : bitair.biz (Thanh toán bị Pending 2h, đã hoạt động lại bình thường, cân nhắc đầu tư)
+ 31/08/2016 : bitimperial.com (Thanh toán bị Pending – ngưng đầu tư)
+ 31/08/2016 : freightage.net (Thanh toán bị Pending – ngưng đầu tư)
+ 31/08/2016 : bitbiz.limited (Trang web bị Suppend – Hiện tại đã truy cập được, anh em vào rút vốn nhanh nào)
+ 30/08/2016 : fx-rod.com (Scam – thanh toán pending ko thanh toán)
+ 29/08/2016 : tradecommer.exchange (SCAM)
+ 29/08/2016 : bmm-express.com (Scam)
+ 26/28/2016 : grandbit.io, bitdeposit.biz (Scam)
+ 26/08/2016 : bitstrategy.net (Scam)
+ 25/08/2016 : grandbit.io (Truy cập ko đc)
+ 24/8/2016 : miaroi.com, ,goldtradelimited.com, millonbag.company, ezbarteronline.com, everinvest.net (Scam)
+ 24/08/2016 : solidbit.biz (scam)
+ 22/08/2016 : bitdeposit.biz (Problem)
+ 22/08/2016 : arabian-oil.com (Scam)
+ 22/08/2016 : Raycoin.com (đã online trở lại, cân nhắc đầu tư)
+ 22/08/2016 : goldtradelimited.com (Scam)
+ 22/08/2016 : Coince.com (Scam)
+ 21/08/2016 : inwaste.biz (Scam)
+ 21/08/2016 : petro-chinacorp.com (Scam)
+ 20/08/2016 : bitstorm.biz (Scam)
+ 18/08/2016 : 69.limited (Scam
+ 18/08/2016 : business-angels-inc.com (scam)
+ 15/08/2016 : sky-hash.com (ko thanh toán)
+ 14/08/2016 : bitseek.net (Vẫn tính lãi nhưng không rút tiền được)
+ 12/08/2016 : cryptodevil.net (ko thanh toán nữa)
+ 08/08/2016 : bitexcon.com (Ko truy cập được, anh em cân nhắc đầu tư nếu site chạy lại. Site đã chạy lại ngon lành, nhưng anh em ko lên đầu tư tiếp vào nhé. Còn ai có niềm tin cứ chiến thôi)
+ 08/08/2016 : bitstorm.biz (scam)
+ 07/08/2016 : aromine.io (Rút tiền $ ko thấy về)
+ 05/08/2016 : instahash.io
+ 04/08/2016 : cryptonium.biz (Thanh toán bị Pending, ngưng đầu tư)
+ 03/08/2016 : fxcoral.biz
+ 03/08/2016 : ssarini.com
+ 03/08/2016 : bitstrade.biz 
+ 03/08/2016 : aimbtc.com
+ 02/08/2016 : zcoin.co.uk (scam)
+ 02/08/2016 : coin-bay.com (scam)
+ 01/08/2016 : nano-bit.com
+ 01/08/2016 : xmine.org
+ 01/08/2016 : tinderbtc.com
+ 01/08/2016 : learfunds.com 

Cập nhật danh sách Site Scam
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.