Bitcoin và Ethereum liệu có phải là bong bóng?

Doanh nhân công nghệ Mark Cuban gần đây đã tuyên bố rằng Bitcoin đang phải đối mặt với một bong bóng. Tuy nhiên, Daniel M. Harrison, Giám đốc điều hành của DMH & CO và đối tác quản lý của Monkey Capital, cho thấy điều này là không thể do khả năng tác động đến thị trường của Bitcoin và Ethereum.

Thị trường lưỡng cực

Các yếu tố chính khiến cho bong bóng kỹ thuật số không thể xảy ra chính là thị trường lưỡng cực. Đối với nhiều người, thị trường lưỡng cực là khó hiểu nhưng nó có thể được giải thích theo một vài điểm quan trọng và dễ hiểu. Rõ ràng, thị trường lưỡng cực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi “lý thuyết phản xạ của George Soros”.

Theo George Soros, điều kiện để thị trường không bị ảnh hưởng bởi sự cân bằng. Thay vào đó, chúng “phản xạ” do sự đồng bộ của hai chức năng: chức năng nhận thức và lôi cuốn. Chức năng nhận thức là một cơ sở suy nghĩ trung lập – đây là nơi những người tham gia kinh tế đánh giá sự thật cho những gì họ đang có.

Mặt khác, chức năng lôi kéo biến một thực tế (hoặc một vài sự kiện) để đạt được lợi thế. Một khi tâm trí nhận thức đã bị ảnh hưởng bởi tâm trí thao túng, thì trung tính sẽ được “vẽ” bằng một ánh sáng khác mà nó trở thành một thực tế bị thao túng.

Do đó, thị trường phản ánh quan điểm và quan điểm của người tham gia, chứ không phải là phạm vi kinh tế đầy đủ.

Tình huống có thể được thể hiện theo hai cách:

Nhận thức thao tác = phản xạ

Thao tác + Nhận thức = Cân bằng

Các phương trình nói trên cho thấy một mô hình tư duy thao túng là đường cơ sở thông thường và không phải là một chức năng nhận thức. Điều này cho thấy bản chất phản ánh của tất cả các thị trường là một trong những chỉ số rõ ràng rằng Bitcoin và Ethereum đang trải qua một bong bóng kỹ thuật số.

Nhân tạo so với tự nhiên

Quan trọng hơn, thị trường Ethereum và Bitcoin chịu ảnh hưởng bởi hai nhà tư tưởng: nhân tạo và tự nhiên. Nhân tạo liên quan đến  Blockchain và tự nhiên là về sự can thiệp của con người. Nhiều chuyên gia cho rằng Blockchain đang áp dụng một “tư tưởng kinh tế”.

Nếu thị trường với người tham gia thao túng và nhận thức đột nhiên được sáp nhập, nó sẽ luôn luôn dẫn đến phản xạ hoặc các vòng phản hồi tích cực. Trong trường hợp này, thị trường kỹ thuật số bị ràng buộc bởi phản xạ hoặc các trạng thái phản xạ. Đây là một tình huống tự kéo dài có thể xảy ra trong nhiều năm.

Điều quan trọng là phải biết rằng các nhà tư tưởng nhân tạo là những “kẻ bắt lửa” tự phản chiếu. Với AI (Blockchain), thị trường kỹ thuật số sẽ tiếp tục phát triển, dẫn đến các giá trị dao động của Bitcoin và Ethereum. Sự lưỡng cực thị trường luôn luôn là hằng số.

Thông qua sự lưỡng cực thị trường, mọi giai đoạn của bong bóng kỹ thuật số đều bị hủy bỏ. Toàn bộ hệ thống Blockchain sẽ không bao giờ trở lại “khởi nguồn” của nó mà nó sẽ tiếp tục phát triển. Mặt khác, việc định giá theo giá có thể vẫn dựa vào các yếu tố kinh tế.

Sáng kiến ​​hoặc ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác nhau cũng là một yếu tố quan trọng khác tạo ra sự bền bỉ và khả năng tồn tại của một công nghệ của Blockchain.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.